top of page

Tämä on Makea kakuntekijä oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 10.1.2021.

Viimeisin muutos 17.01.2021.

 

1. Rekisterinpitäjä

Makea kakuntekijä oy

y-tunnus 3155301-1

Luukanmäentie 42, 39100 Hämeenkyrö

04578751086

kakuntekija@gmail.com

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mirka Puro

puro.mirka@gmail.com

0407038243

 

3. Rekisterin nimi

asiakasrekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

  • henkilön suostumus (vapaa-ehtoinen)

 

Henkilötietoja käytetään:

  • tilauksen suunnitteluun sekä toteutumiseen sekä asiakassuhteen ylläpitoon

  • Laskutusasiakkailla laskun laatimiseen Fennoa Oy ohjelman kautta, johon myös tilitoimistolla (SL Tilitaito Oy) on käyttöoikeus.

 

Makea kakuntekijä Oy ei käytä tietoja suoramarkkinointiin.

 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • henkilön nimi

  • yhteystiedot (puhelinnumero ja/tai sosiaalisenmedian-profiili ja/tai sähköpostiosoite)

  • postiosoite (jos tilaus on toimitettu)

  • muut asiakassuhteeseen ja tilattuun tuotteeseen liittyvät tiedot

 

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen asiakassuhteen ylläpidon kannalta. Asiakassuhteen päätyttyä tiedot poistetaan.

(5 vuotta vailla yhteyttä)

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. tilauslomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

 

Tietoja voidaan luovuttaa siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa mm. laskutusasiakkaan laskutustiedot luovutetaan SLTilitaito Oy:lle (nimi,postiosoite,sähköpostiosoite) Tiedot tilitoimistolla säilytetään lain vaatimalla tavalla tietoturvan säilyttämiseksi.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Henkilötietojen luovutus/näkyvyys eri tahoille (rajoitettu käyttöoikeus)

  • SL Tilitaito Oy (kirjanpito ja laskutus)

  • facebook-ja kotisivun toinen ylläpitäjä Ville Järvenpää (Makea kakuntekijä Oy hallituksen varajäsen)

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisen rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

 

Manuaalinen rekisteri (asiakas-ja tilaustiedot) säilytetään Makea kakuntekijällä lain vaatimalla tavalla tietoturvan säilyttämiseksi.

 

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain rekisterinpitäjän/yhteyshenkilön, Mirka Puro, toimesta.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.  Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Tietosuojaselosteen tietojen muuttaminen

rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme muutoksista rekisterille.

12. Evästeet

Evästeet ovat avaamiesi verkkosivustojen luomia tiedostoja, pieniä tekstinpätkiä. Ne helpottavat verkossa liikkumistasi tallentamalla selaustietoja. Evästeiden avulla sivustot voivat pitää sinut sisäänkirjautuneena, muistaa asetuksesi ja antaa sinulle paikallisia tietoja sijaintisi perusteella. Evästeiden avulla parannetaan palvelun laatua. Sivujen selaaminen ilman evästeitä voi vaikuttaa palvelun toimintaan siten, että joitain toimintoja ei voida käyttää (kuten kirjautuminen ja tuotteiden lisääminen ostoskoriin).

Evästeet eivät sisällä henkilötietoja!

Evästeet tässä sivustossa

Makea kakuntekijä oy koti- sekä facebooksivuilla käytetään evästeitä sekä kotisivuilla Google Analytics palvelua sivuston kävijöiden analysointiin. Seurannan tarkoitus on sivuston kävijäliikenteen sekä suosituimpien sisältöjen tilastointi ja analysointi avuksi mm. markkinoinnin kohdistamiseen ja tulosten seurantaan. Evästetiedot auttavat meitä parantamaan sivustomme toimivuutta ja käytettävyyttä.

Evästeiden ja ulkopuolisten ohjelmien avulla sivu (www.kakuntekija.fi + facebooksivu) kerää mm. seuraavia tietoja: kävijäliikenne (kävijämäärät,sukupuoli,ikäjakauma) verkkoselain/päälaite (mobiilit,tietokone,google,facebook) suosituimmat sisällöt ja tykkäysmäärät/kommentointi/jaot (mainokset,julkaisut,kuvat,videot)

Lisätietoja Googlen evästeistä voit lukea täältä ja Facebookin evästekäytännöistä täältä

Evästeiden käytön estäminen selaimessa

Jos haluat estää evästeet, muuta selaimesi evästeasetuksia.
rekisteri- ja tietosuojaseloste

bottom of page